Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA stanie się ostoją dla osób spragnionych kultury i platformą dla grup chcących się rozwijać. Będzie bazą pomysłów i warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA w latach 2016-2020 powinno być przede wszystkim miejscem otwartym na oddolne inicjatywy. Trzeba poszukiwać innowacyjnych form działania takich jak: prezentacje, happeningi, akcje, instalacje, warsztaty twórcze, kawiarenki tematyczne. Chcielibyśmy, aby działania Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA wspierały kreatywność, a nie tylko edukację artystyczną. Wspieranie kreatywności opiera się na założeniu, że każdy może być artystą. Jak pisał Joseph Beuys: „Kreatywność nie jest zarezerwowana jedynie dla ludzi praktykujących którąś z tradycyjnych form sztuki […]. Każdy z nas posiada zdolności twórcze, które skrywają się w wyniku konkurencji oraz agresji wywołanej dążeniem do sukcesu”.

Misja Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA brzmi:

KREATYWNOŚĆ, EDUKACJA, WSPÓŁDZIAŁANIE.

WOLNOŚĆ MYŚLI I DYSKUSJI

Misję tę rozumiemy jako rozwój kreatywności, edukację artystyczną i wielokulturową oraz współdziałanie ze społecznością lokalną.

https://gckpowozownia.files.wordpress.com/2016/03/strategia-powozownia1.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminne Centrum Kultury "POWOZOWNIA" w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony